Brief Ontharr Frume

Woeste Tatjane,

In Tempus naam en bij mijn grote rode baard, wat heb ik genoten van het gezelschap van jou en je kleurrijke vrienden.. De bedachtzame Kima en de sullige Duffel zal ik niet snel vergeten.. Maar de liederen van Fallon kan ik nog horen als ik mijn ogen dicht doe.. Het verzachte bijna de stampende kater de ochtend na ons geweldige vieren van jullie zege in de Bloedput.. Ik zie hem nog zo staan op de poort met zijn doedelzak, zijn lied in de lucht, en al onze broerders en zusters van Tempus die hun kroezen omhoog hieven en met hem meezongen!

Tatjane, hier is wat ik heb geleerd na een leven vol gevaar en dwaasheid: met vrienden als deze is de weg die je bereisd altijd jouw thuis.. Houd ze vast en houd ze dichtbij.. je zult ze nodig hebben tijdens de ontberingen die je wachten..

Ik hoop dat Snirfimble de drukte van Baldur’s Gate kan doorstaan.. en vertrouw erop dat jullie hem met respect en geduld behandelen.. Hij is wat langdradig en soms moeizaam te volgen, maar hij is een eindeloze bron van kennis en inspiratie..

Max is kort na jullie vertrokken naar Greenest.. Hij heeft mij beloofd me op de hoogte te houden over zijn zoektocht naar Erik.. Die is nog steeds verdwenen maar het geluk is met ons: een oud contactpersoon van Leosin heeft ons verteld dat de karavaan van de Cult nog steeds op koers is en op 30 Flamerule Beregost bereikt heeft.. Met een dag om te organiseren zou dat betekenen dat ze zo rond 10 of 11 Eleasis in Baldur’s Gate zouden moeten arriveren.. Vertrouw Imirin, zij is een van mijn meest loyale luitenanten..

Dat brengt mij op het volgende: tijdens ons verblijf in Elturel is er weinig tijd geweest om je te vertellen over The Order of the Gauntlet, de organisatie waar ik voor werk.. De luidruchtige – en durf ik te zeggen barbaarse – Terminus is dan wel geen verzinsel (mijn hart behoort aan Tempus!), het is erg handig om een zekere mate van anonimiteit te behouden.. Al zeker in tijden als deze..

Bijgesloten heb ik een aantal documenten met meer informatie over de Order of the Gauntlet.. Hier vind je ook een aantal contactpersonen die je wellicht tijdens je reizen langs de Sword Coast kun opzoeken.. Zorg dat deze documenten niet in de verkeerde handen vallen.. Onze organisatie is dan wel niet zo geheim als onze bondgenoten The Harpers, informatie blijft macht..

Ik houd mijn belofte en zal samen met Leosin The Hapers en The Order of the Gauntlet bij elkaar brengen om hen te verzekeren dat we hier met een reeele bedreiging te maken hebben.. Vervelend werk, omdat ik weinig om eindeloos discussieren of het schrijven van langdradige brieven (hier en daar een ontvanger uitgezonderd uiteraard!) geef.. Maar het is noodzakelijk om de juiste mensen bij elkaar te krijgen.. We moeten deze bedreiging serieus nemen en tot actie komen..

Houd je ogen op de Cult.. en laat me je nogmaals op het hart drukken dat het van uiterst belang is dat je de plannen van de Cult niet in de weg staat tot we de bestemming van de karavaan weten.. Het is de enige concrete aanwijzing die wij nu hebben.. Verliezen we haar, dan zijn we overgeleverd aan vrouwe Tymora om de Cult te kunnen stoppen..
Blijf vertrouwen!

In respect en bewondering,

Ontharr Frume

Brief Ontharr Frume

Tyranny of Dragons mikevanschijndel Frances