Gond

Gond, de Lord of All Smiths, is de tussenliggende god van de handwerk en smitwerk, en was de hoofdreligie van Lantan. De kerk van Gond wordt getolereerd over heel Faerûn en je vindt de volgers zowel onder de good en evil allignments van de mensen. Vooral in de rots gnome communituy groeit Gond als god onder de bewoners. In Durpar, Estagund en Var the Golden, stond hij bekend als Zionil, beschermheilige van de vakmensen, uitvinders en scheppers.

Het symbool van Gond is een metalen, houten of van been gemaakte tandwiel met vier spaken.
Gond_symbol.jpg

Tempels van Gond zijn imposante, beenachtige structuren omringd door pilaren. De enige decoraties in de tempel zijn verspreide tentoonstellingen van items, sommige vanwege de historische waarde, andere het laatste werk van meester makers. Het altaar staat in het midden en bestaat uit een massieve aambeeld, omringd door draaiende tandwielen in een gigantische machine. De achterkamers zijn eigenlijk werkkamers.

Lijfspreuk:
“Alle je acties tellen mee. Intenties zijn een ding, acties geheel het andere. Het resultaat is belangrijk. Niet lullen, maar poetsen is de mentaliteit van de Gond volgers. Wees innovatief. Wees vaardig in je vak, en oefen in het maken van zeer diverse spullen zodat er voor elke situatie en plek iets van pas kan komen. Maak onbekende apparaten bekend onder de onwetenden. Nieuwe uitvindingen moeten elegant en bruikbaar zijn. Experimenteer in het maken van werktuigen en het implementeren van processen. Moedig andere mensen aan door je hulp te bieden, geld te doneren of je diplomatieke steun te geven. Leg je ontwikkelingen, voorruitgang en ideeën vast zodat anderen jouw werk en voorruitgang kunnen afmaken en mogelijk verbeteren. Bewaar de uitvindingen veilig en deel deze met andere volgers van Gond. Bespreek ideeën met elkaar en verspreid deze zodat ieder kan genieten van het goddelijke licht van de Wonderbringer.”

Gond.jpg
Gond the Wonderbringer, by Scott M. Fischer

Alignment: True neutral

Gond

Tyranny of Dragons mikevanschijndel verosjaak