Baldur's Gate

Grootte: Metropolis
Populatie: 120.000-140.000
Regering: Oligarchie constitutionele monarchie
Heerser: Grand Duke Portyr
Religie: Gond, Tymora, Umberlee, Helm, Lathander

Een grote stad nabij de kust van de Sea of Swords. Baldur’s Gate ligt ten zuiden van Waterdeep, ten noorden van het land van Amn en ligt aan de drukke Coast Way road. Een persoon uit Baldur’s Gate is een Baldurian.

Deze rijke metropolis, wiens populatie (volgens velen) groter is dan Waterdeep is een belangrijke handelsstad aan de Sword Coast. De sterke stadswacht en invloedrijke Flaming Fists huurlingen zorgt ervoor dat de stad over het algemeen vredig en veilig is.

Het wapenschild van Baldur’s Gate:
Baldurs_gate_crest.png

Geschiedenis
In aloude tijden, de zeevaarder en held Balduran keerde terug van Anchrome met vele schatten. Balduran gebruikte zijn rijkdom om een grote muur te bouwen aan het einde van de Chionthar rivier. Nadat Balduran verdween, namen lokale boeren controle over de muur en vroegen zij belasting aan zeevaarders die wilden aanleggen in Baldur’s Gate. De zeevaarders overmeesterden de genadeloze boeren en vier ouderen namen de macht in handen. Zij noemen zichzelf de “dukes”.

Uiteindelijk werd de stad Baldur’s Gate genoemd en werd de stad geregeerd bij de Council of Four, de vier Grand Dukes van de stad. De stad is verdeeld in twee delen. Bloomridge, waar de welvarenden wonen en Twin Songs waar de zeevaarders en werkers wonen.

In het jaar van 1384 DR, de Grand Duke Valarken, samen met generaal Ikhal probeerde zich de leiderschap van Baldur’s Gate toe te eigenen. De mislukking van zijn aanval leidde tot de opheffing van de Baldurian politie en de Council of Four. Ter vervanging kwam de Flaming Fists en het Baldurian Parlement. Baldur’s Gate heeft altijd een grote rol gespeeld in diverse oorlogen en zeer bepalende gevechten. Op dit moment is het echter vredig voor de inwoners van Baldur’s Gate.

Geografie
Sinds de oprichting van de stad is Baldur’s Gate enorm gegroeid. Waar het bestond uit een paar smoezelige hutjes naast de ommuurde fort, is het nu een drukke stad die uitstrekt tot voorbij de aangrenzende regio’s. Het meest bijzondere aan de stat is de Black Dragon Gate, een van de originele monumenten van de stad, gebouwd door Balduran.
Baldur_s_Gate_Enter.jpg

De tempels van Ilmater en Helm zijn te vinden in Bloomridge, het welvarende deel van de stads . De tempels van Gond, Umberlee en Tymora zijn te vinden in de Twin Songs.

Haven
Baldur’s Gate heeft een grote en drukke haven die uitloopt in de rivier Chionthar. De havenmeesters leven in een kleine barak. De haven is na zonsondergang gesloten en laat dan ook geen boten meer aanmeren. Laatkomers moeten op de rivier overnachten tot zonsopgang voordat ze mogen aanmeren.

Baldur's Gate

Tyranny of Dragons mikevanschijndel verosjaak