Tag: Selune

Results

  • Selune

    Selûne (pronounced seh-LOON-ay), also known as Our Lady of Silver and the Moonmaiden, was the goddess of the moon. She was also venerated in Faerûn as a goddess of light, stars, navigation, navigators, wanderers, questers, and goodly lycanthropes. * …

  • Keird

    Keird is een jonge, adolescente elf op de rand van vroege volwassenheid. Zijn queeste van volwassenheid trachtte hij te bereiken door als jongste elf ooit (ongeveer 20 jaar geleden nu, Keird was toen 79) ten strijde te trekken tegen raidingparties van …