Tag: Gond

Results

  • Gond

    Gond, de Lord of All Smiths, is de tussenliggende god van de handwerk en smitwerk, en was de hoofdreligie van Lantan. De kerk van Gond wordt getolereerd over heel Faerûn en je vindt de volgers zowel onder de good en evil allignments van de mensen. Vooral …