Keird

Een mannelijke cleric/ranger, trouw volger van Selune.

Description:

Beweeglijk (dex 17) en wijs (wis 15) : elke stap, elk gebaar is precies, op maat en nimmer meer dan nodig, nooit te weinig dan veilig. Een ervaren woudloper (survival+4) die een ware studie gemaakt heeft van zijn vijanden zodat hij hen steeds een stapje voor kan zijn in de strijd (favorate enemy, know their language). Een ranger die zijn prooi besluipt (stealth+5) en uitschakeld, of juist zijn medestrijders in de strijd steunt door hen tijdig te genezen (cleric, medicine), te bemoedigen (bless), te beschermen (shield of faith) of van de dood te redden (spare the dying). Een gezellige babbelaar aan de dis is hij echter niet en zijn sociale vaardigheden doen on-elfs aan (cha 11). Het is dan ook slechts aan zijn overtuiging (true neutral) te danken dat hij zich weet te redden in het sociale contact tussen de meest uiteenlopende wezens en rassen.

Volger van Selune.

R.I.P. Gevallen in de strijd tegen de donkere machten van de Dragoncult. Zijn desillusie en verdriet zijn nu voorgoed voorbij. Zijn vrienden, kamaraden en toevertrouwden in en na de strijd kan hij niet langer ten dienste zijn, zijn heeft hij nooit ingelost, desalniettemin heeft de dood hem er nu van verlost.

Bio:

Keird is een jonge, adolescente elf op de rand van vroege volwassenheid. Zijn queeste van volwassenheid trachtte hij te bereiken door als jongste elf ooit (ongeveer 20 jaar geleden nu, Keird was toen 79) ten strijde te trekken tegen raidingparties van drow en mensen, beide slavenhandelaren die regelmatig een samenwerking aangaan om dorpen te overvallen om aan slaven te komen. Deze queeste liep uit op een grote teleurstelling, een teleurstelling die nog immer op Keirds gezicht is af te lezen: desillusie en verdriet. Zowel om zijn onvermogen, om zijn jeugdige overmoed, om zijn vrienden en kamaraden die in de strijd gevallen zijn en om zijn lafheid en plichtsverzuim om allen die hem toevertrouwd waren in en na de strijd. Keird ziet meestal vermoeid uit, een gevolg van zijn slechte meditatie/nachtrust; dromen zijn vrijwel altijd nachtmerries en Keird verkeert in een constante staat van rusteloosheid. Vermoeidheid en overwaakzaamheid, geagiteerdheid en schrikachtigheid zijn de eerste dingen die je in hem opvallen.

Bij het wat nader leren kennen van Kierd zie je echter zijn gedegen elfendiscipline, zijn wijsheid in genezing en zijn sluwheid in het aangaan van de strijd waarbij hij de tegenstanders steeds weer zijn tactiek van toeslaan en verdwijnen weet op te leggen. Meedogenloos voor zijn tegenstanders en minstens net zo meedogenloos voor degenen die aan zijn zijde strijden. Uitzondering hierop lijkt echter een menselijke druide, Kima genaamd, te zijn. Zij wordt door Keird steeds terzijde gestaan en in haar aanwezigheid lijkt Keird er plots minder vermoeid uit te zien. Bijna een verslaving zijn Kima’s zalven en smeersels voor zijn zielenrust al is het aanbrengen van die zalven een gebeuren waarover Keird geheimzinnig doet: nooit laat hij iemand toe wanneer hij deze aanbrengt, zelfs Kima niet.

Mocht iemand Keird betrappen op een enigzins open gesprek dan valt op dat hij steeds gebrand is op het terugvinden van zijn vrienden die nu bijna 20 jaar geleden door de slavenhandelaren zijn geroofd; er leeft nog immer hoop in Keird of in ieder geval een gedrevenheid onrecht recht te zetten. Daarmee is er tevens de twijfel gezaaid aan zijn meedogenloosheid, immers lijkt hij vaak genoeg zijn leven in de waagschaal te stellen om zelfs nieuwe contacten te redden van een gewisse dood en hen bij te staan in de strijd.

Keird

Tyranny of Dragons mikevanschijndel nievelsteinhenri